DELHI: Muhammad III Ibn Tughluq, gold dinar (12.81g), Hadrat Dehli (Delhi) mint, AH 727. Full shahada in obverse field. Lovely example.

Delhi, Muhammad III, dinar, Hadrat Dehli, AH 727

SKU: 273
$1,050.00Price